Språk:

Follixin är ett vetenskapligt sätt att motverka och behandla håravfall


Follixin fungerar annorlunda än alla fläckande krämer som ineffektivt försöker nå det djupare hudlagret på huvudet i syftet att stimulera tillväxten av hårfibrer där det sker – i underhuden. Det fungerar inifrån. Det utvidgar hårsäckarnas mikroskopiska öppningar och stimulerar hårfolliklarna samt återupplivar alla, hittills slumrande regioner av skalpen.
Medlet förstärker även sunda hårsäckar tack vare sin inverkan på skalpen. En total förvandling blir enkel när det är Follixin som visar vägen till tillväxt åt dina hår.
Kliniska undersökningar och vardagligt liv har bevisat att Follixin är ett effektivt medel mot håravfall och även en viktig faktor för dess återväxt. Follixin, tack vare sin tvågradiga verkan, förstärker de befintliga håren från och med rötterna ända fram till topparna och stimulerar deras återväxt i alla hårsäckar som tidigare var försvagade. Kombinationen av tillväxten av nya hårfibrer i bättre hälsotillstånd med en ökad livslängd av dem befintliga hårfibrer leder till att Follixin maximerar behåringen i en kort tid.

Starka hårsäckar betyder tjockt

och fint hår


En genomsnittlig människa har mer än 100.000 hårsäckar i sin hud. De flesta människorna förlorar mellan 50 och 100 stycken hårstrån dagligen och en kronisk förlust av mer än 150 hårstrån räknas som patologiskt håravfall.

Follixin breddar ut hårsäckarna, förstärker hårens rötter och deras kanaler för att återuppbygga de förlorade hårfibrerna och skydda inifrån dem som växer fram.