Taal:

De nieuwste berichten over Follixin en haarverlies


Verzamel alle informatie over haaruitval en Follixin uit geloofwaardige bronnen, neem de juiste beslissing en neem je leven in je hand!
Haarverlies hoeft niet blijvend te zijn. Veel bronnen spreken van de nieuwste ontdekkingen van de wetenschap. Follixin is de eerste stap op de weg naar meer haar.

Scholarly Journal Reports:

Resultaten van klinisch onderzoek

18 mei 2010

» Honderden deelnemers aan het programma

Aan de eerste klinische studie naar de effectiviteit van het middel tegen haaruitval hebben ruim 800 mannen deelgenomen. De resultaten van deze studie bevestigden dat het middel veelbelovend was. Follixin is een voedingssupplement dat bij dagelijkse inname het haarverlies stopt en een zichtbare haargroei met zich brengt. Dit bevestigden 94% proefpersonen die aan de eerste en de tweede etappe van het onderzoek deelnamen.

79% mannen gaven aan dat de haargroei tijdens de 8 weken van Follixin gebruik hun verwachtingen overtrof of evenaarde. 15% deelnemers beschreven de resultaten als “enorm” en “veel groter” dan verwacht. Een kleine groep mannen constateerde tijdens de korte periode van de studie geen verbetering, maar ook geen verslechtering. Ze gingen na de afloop van de studie door met de Follixin kuur.

De aan de onderzoek deelnemende mannen waren een representatieve groep betreffende de herkomst, woonplaats, leeftijd en de sociaal-economisch status. De onderzoeksresultaten werden door middel van dubbelblinde methode verkregen. Er waren twee groepen: de controle groep en de onderzoeksgroep die beiden 8 weken lang gevolgd werden. De wetenschappers constateerden aan de hand van de onderzoeksresultaten en de tijdens de studie verzamelde bewezen dat Follixin effectief is. Dit middel heeft het potentieel om bij alle mannen (en misschien ook vrouwen) het haarverlies te behandelen, onafhankelijk van de oorzaak van de slechte werking van haarwortels.

Proces van kaal worden onder de loep

18 mei 2010

Elke man beschikt bij de geboorte over gemiddeld 100 000 haarzakjes. In tegenstelling tot bepaalde meningen, krijgen mannen in de loop der tijd geen extra haarzakjes erbij. Dit betekent dat elk haarzaakje die op het hoofd aanwezig is, was daar al voor het derde levensjaar.

Daarom is de bescherming van haarzakjes en het voeden ervan van belang als de man vele jaren van mooi haar wil genieten. Haarverzorgingsproducten die haar van luchtverontreinigingen en andere verontreinigingen vrij maken, kunnen haarzakjes beschadigen. Het aantal goed werkende haarzakjes kan kleiner zijn ook door mechanische beschadigingen en brandwonden. Wetenschappers noemden veel factotren die haarzakjes kunnen beschadigen zoals UV-licht en het zonnen en chemische stoffen zoals chloor in het zwembadwater. Ze onderzochten zowel haargels, shampoo's, conditionals en haarspray's die dagelijks gebruikt worden alsook bepaalde voedingsstoffen en hun invloed op de haargroei.

Het nieuwste rapport bevat ook een gedeelte over voedingssupplementen die haarwortels en haarzakjes beschermen. Er werd in deze studie ook Follixin vermeld, een voedingssupplement voor haargroei waarvan de effectiviteit met klinische tests inmiddels bewezen is. Follixin werd het meest effectieve middel voor haarherstel en haarwortelbescherming genoemd en als enig middel door de onderzoekscommissie aangeprezen. Zonder bijwerkingen. Geen ander product had vergelijkbare resultaten.

Follixin – beschermd merk

18 mei 2010

Follixin is een beschermd merk en omvat het logo, de verpakking en de promotionele middelen. Door het unieke karakter van het product beschermt de producent zijn herkenbaarheid op de markt.

“Wij zijn gelukkig, dat de registratie van het merk voltooid is” zei Lawrence Howell. Bij zo veel namaakproducten en andere middelen van dit type is het absoluut cruciaal om het merk en de goede naam van Follixin te beschermen. Als de klant op de verpakking onze naam en ons logo ziet, kan hij zeker zijn dat het product 100% origineel en veilig is. Neem geen genoegen met namaak- en substituutsproducten waarvan de effectiviteit niet bewezen is. Follixin is het enige merk dat je kan vertrouwen. Wij onderbouwen elke vaststelling met resultaten uit wetenschappelijk onderzoek.

Haarverlies als wereldwijde epidemie

18 mei 2010

De nieuwste studie van wetenschappers van de universiteit in Arizona geeft veel informatie over de tendenties van haarverlies dat in veel westerse landen voorkomt. In deze analyse worden mogelijke oorzaken genoemd zoals luchtverontreinigingen, hoog niveau van stress, slecht voedingspatroon met hoge hoeveelheden bewerkte voeding en hoge gemiddelde leeftijd van de populatie.

Deze studie legt nadruk op ernstige emotionele stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen die haarverlies kunnen veroorzaken. Ook de negatieve invloed van de sociale relaties en van de maatschappij in het algemeen (zoals werkdruk) op mannen in de westerse cultuur is van belang. Hoewel haarverlies geen ernstig probleem in de medische zin is, kan het invloed hebben op de persoonlijke en professionele sfeer van de persoon die daar last van heeft. Het is ook bewezen dat kaal worden invloed heeft op de duur van de liefdesrelaties. Ook worden mannen met haarverlies drie keer zo vaak ziek en krijgen vaker problemen door stress en laag zelfbeeld.